ارتباط با تعمیرگاه تخصصی پاسارگاد

تلفن:22529643

تلفن همراه : 09128159770

آدرس : تهران ، مجیدیه شمالی - میدان بهشتی - خیابان ولی زاده - داخل کارواش سفید - تعمیرگاه پاسارگاد